Konkursi i Pravilnik o sistematizaciji

Obavještavaju se svi zainteresovani da Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini u JU OŠ „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo, mogu pogledati klikom na likove ispod:

Pravilnik o sistematizaciji

Tekst konkursa za objavu

NAPOMENA: Pravilnik o sistematizaciji će biti trajno postavljen na školsku web stranicu u padajućem meniju O ŠKOLI – Pravilnici i kućni red škole.

.

.

.