Podaci o zaposlenicima

R.br.PREZIME I IMEZavršen fakultet - akademijaZvanje /
pozicija
Stepen
stručne spreme
ARUKOVODSTVO I SARADNICI U NASTAVI
1.ŠARKINOVIĆ BEBAPegagoški fakultetProfesor razredne nastave / DirektoricaVSS
2.ČELIGIJA AMRAFakultet političkih
nauka
Diplomirani socijalni radnikVSS
3. DŽEMIDŽIĆ-
KRISTIANSEN SELMA
Filozofski fakultetMagistar nauka ;
Profesor pedagogije
VSS
4.ĆESIR SUVADAPedagoška akademijaNastavnik b/h/s jezika i knj. / BibliotekarVŠS
5.MUHIĆ SUADAEkonomski i pravni fakultetDiplomirani ecc i pravnik / SekretarVSS
BPROFESORI -
NASTAVNICI
1.DEDAJIĆ AZRAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
2.KRUPALIJA EDITAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
3.GRABUS REDŽEPPedagoška akademijaNastavnik razredne nastaveVŠS
4.LINDOV MUAMERAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
5.DELIĆ MUKADESAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
6.ŠABIĆ AIDAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
7.KUKIĆ BRANKAPedagoška akademijaNastavnik razredne nastaveVŠS
8.KARIĆ NISVETAPedagoška akademijaNastavnik razredne nastaveVŠS
9.HRGA GABRIJELAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
10.VOLODER AMELAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
11.BALIĆEVAC ARSLANPedagoška akademijaNastavnik b/h/s jezika i književnostiVŠS
12.HAJDAREVIĆ AMINAPedagoška akademijaNastavnik b/h/s jezika i književnostiVŠS
13.BOŠNJAK MIRAFilozofski fakultetProfesor engleskog i ruskog jezika i knjiž.VSS
14.PAJIĆ NINAFakultet
human. nauka
Profesor engleskog jezika i književnostiVSS
15.GLAMOČ AMILAFilozofski fakultetProfesor njemačkog jezika i književnostiVSS
16.TRNKA SALKOPrirodno-
matematički fakultet
Profesor fizike i matematikeVSS
17.HALVADŽIJA IBRAHIMPedagoška akademijaNastavnik matematike i fizikeVŠS
18.MRVOLJAK NINAPrirodno-
matematički fakultet
Profesor matematike i informatike VSS
19.ČORBO BRANKAEkonomski fakultetDiplomirani ekonomist / Profesor informatikeVSS
20.REDŽIĆ EMIRFilozofski fakultetProfesor informatike i tehničke kultureVSS
21.ĐIPA ENIZPedagoška akademijaNastavnik kulture življenja i hemijeVŠS
22.ZORLAK BAHRAPrirodno-
matematički fakultet
Profesor biologijeVSS
23.LEKPERIĆ SULEJMANPrirodno-
matematički fakultet
Profesor geografijeVSS
24.SIVAC BAHRIJAFilozofski fakultetProfesor historijeVSS
25.IVANČEVIĆ VESNAAkademija likovnih umjetnostiProfesor likovne kultureVSS
26.HEĆO MUAMERFakultet za
fizičku kulturu
Profesor tjelesnog
i zdrav.odgoja
VSS
27.MRŠO DIJANANastavnički fakultetProfesor muzičke kulture i teoretsko muz. predmetaVSS
28.NEZIROVAC MELIKAFakultet
islamskih nauka
Profesor islamske vjeronaukeVSS
COSTALI RADNICI
1.CVIKO KASIMOsnovna školaNoćni stražarNSS
2.GOLOŠ IFETAOsnovna školaServirkaNSS
3.KOZIĆ ASIMSrednja školaNoćni stražarSSS
4.MAHMUTOVIĆ FATIMAOsnovna školaRadnica NSS
5.MEMIĆ MUNIRAOsnovna školaRadnica NSS
6.SELAK IFETAOsnovna školaRadnica NSS
7.SELAK ZINETAOsnovna školaRadnica NSS
8.SPAHIĆ SADIKSrednja školaDomarSSS
9.ŠABANIĆ VEZIRAOsnovna školaRadnica NSS