Monthly Archives: June 2019

Podjela Uvjerenja o završenom razredu

Podjela Uvjerenja o završenom razredu osnovne škole realizirat će se u petak, 28.6.2019. godine po rasporedu napisanom u tabeli ispod. Napomena: Učenici koji nisu vratili zadužene udžebenike i lektire iz školske biblioteke neće moći dobiti Uvjerenje o završenom razredu.

Raspored polaganja ispita eksterne mature

Raspored polaganja ispita eksterne mature:
1. Bosanksi jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost – 19.6.2019. godine u 9:00h;
2. Prvi strani jezik – 19.6.2019. godine u 12:00h:
3. Matematika – 20.6.2019. godine u 10:00h.

Sveska 2018/19. godine iz matematike

Petu godinu zaredom profesorica matematike Nina Mrvoljak organizuje izbor sveske godine iz tog predmeta. Naime, svaki mjesec tokom školske godine se odabere najurednija i najbolje organizovana sveska. Osnovni cilj aktivnosti je ukazati učenicima kako isticati važno i u skladu sa tim