Vijeće učenika

IMG_2114 (2)

Vijeće učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole i njegov uspjeh ovisi o dobrom i pravovremenom informiranju. Čini ga po jedan učenik iz svakog odjeljenja škole od IV-IX razreda.
I ove godine su, u okviru odjeljenskih zajednica, prezentirani ciljevi, zadaci i uloga Vijeća učenika. Koordiniranje Vijeća učenika  za ovu školsku godinu će realizirati Stručna služba škole, mandat traje godinu dana, a formirano je na osnovu prijedloga učenika.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća učenika izabrani su:
PREDSJEDNIK:  Ena Milković IX-1
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:  Amra Bogućanin VIII-2
ZAPISNIČAR: Mersiha Baltić VIII-1

Članovi Vijeća učenika:

R.br.IME I PREZIME UČENIKARAZRED
1.Emad ČokoIV-1
2.Sara BalenovićIV-2
3.Iman VelićV-1
4.Džana SalčinV-2
5.Ajdin HalilovićVI-1
6.Ejla GoroVI-2
7.Emil TermizVII-1
8.Hena BeširevićVII-2
9.Mersiha BaltićVIII-1
10.Amra BogućaninVIII-2
11.Faris VejsilovićVIII-3
12.Ena MilkovićIX-1
13.Almedina BogućaninIX-2

Zadaci Vijeća učenika:
• promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa svakog učenika,
• podsticanje aktivnog učešća učenika u radu škole,
• izgrađivanje partnerskih odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
• promoviranje interesa škole u tri mjesne zajednice naselja Švrakino Selo,
• promoviranje interesa škole na području Općine Novi Grad i Kantona Sarajevo,
• organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivog, volonterskog, humanitarnog,
zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera,
• saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih,
• saradnja sa članovima vannastavnih aktivnosti u cilju podrške istraživačkih projekata u zajednici, a putem zajedničkog projekta UG COI “Step by step” “Obrazovanje za pravičnije društvo”.