Vježba evakuacije u slučaju požara

U četvrtak, 21.11.2019. godine u našoj školi, u okviru Projekta “Smanjenje rizika od požara i ponašanje u rizičnim situacijama”, održana je praktična vježba evakuacije u slučaju požara. Vježbom su koordinirali Elvis Hodžić, Adnan Podžo i Jasmin Šaljić. Učenici i uposlenici škole su evakuisani na školsko igralište, a protivpožarne sirene su bile uključene kao znak evakuacije. Pred školom je provedena prozivka učenika pri čemu je utvrđeno da nedostaje jedan učenik 8. razreda, kojeg su koordinatori vježbe namjerno sakrili.
Cilj projekta je podizanje svijesti građana o njihovim pravima i dužnostima, preventivnim mjerama zaštite, upoznavanje sa rizicima ali i ponašanjem u slučaju nastanka požara.