Radionica povodom Dječije nedjelje

U srijedu, 2.10.2018. godine u saradnji sa članovima EUFOR-a u prostorijama naše škole održana je edukacija učenika četvrtih razreda na temu “Upozorenje na opasnosti od mina”. Učenicima je objašnjeno kako mine predstavljaju jednu od ozbiljnih prijetnji za ljudski život zbog duge djelotvornosti (čak i preko 50 godina), a ograničavaju kretanje stanovnika na sumnjivim područjima. Kroz edukaciju se nastoje upozoriti novi naraštaji na opasnost od mina.
Ovo je jedna u nizu aktivnosti povodom Dječije nedjelje.