Posjeta Domu oslobodilaca Žuč

U utorak 19.6.2018. godine učenici sedmih razreda naše škole sa svojim razrednicama Dijanom Mršo i Ninom Mrvoljak posjetili su Dom oslobodilaca na brdu Žuč u organizaciji Općine Novi Grad Sarajevo. Učenici su pogledali stalnu izložbenu postavku „Memorijal Dom oslobodilaca brdo Žuč“ u sklopu koje su izloženi autentični eksponati, ostaci granata, čahura, oružja i drugih predmeta. Kustos izložbe je, na interesantan i sadržajan način, pričao o važnim historijskim činjenicama i ličnostima u odbrani grada Sarajeva i naše domovine.

Dodatne slike (Galerija)