Edukativna radionica za učenike

U prostorijama naše škole realizirana je edukacija učenika VII i VIII razreda u saradnji sa JU “Terapijskom zajednicom Kampus”. Putem edukacije učenici su sticali vještine kao što su asertivnost, sposobnost pružanja podrške, empatije, sposobnosti analiziranja novonastale situacije, vještine pregovaranja i pronalaženja kompromisa kao i razvijanje vještina korisnog korištenja slobodnog vremena. Radionice su trajale od 8:00h do 13:00h, a učenici su imali obezbijeđen ručak od strane škole.