Daily Archives: 24. November 2020.

Dan državnosti BiH

U miru i ratu, u poplavama i sušama, uspješnim i manje uspješnim godinama, u uslovima pandemije COVID-19, naša Domovina opstaje. Mi smo pisali, crtali, snimali filmove, pjevali, plesali, recitovali, razmišljali, istraživali i pri tome naučili nove činjenice o Bosni i Hercegovini, osjetili snažnu radost pripadnosti i