Monthly Archives: March 2020

Škola skijanja za šeste razrede

U periodu od 17.2. – 28.2.2020. godine realizirana je škola skijanja za VI razrede naše škole na Bjelašnici u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a, a u saradnji sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Ova aktivnost se organizuje u okviru trećeg časa tjelesnog i

Dan nezavisnosti BiH u našoj školi

JU OŠ “Džemaludin Čaušević” je na poseban način dala doprinos u obilježavanju Dana nezavisnosti naše domovine. Učenici V razreda posjetili su Historijski muzej, zatim u muzej „Valter brani Sarajevo“ išli su VI, VII i VIII razredi, dok su učenici IV i IX razreda obišli Muzej ratnog djetinstva.

Seminar za apliciranje na EU projekte

U mjesecu januaru, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo održan je trodnevni seminar za nastavnike pod nazivom „Sticanje kompetencija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje i apliciranje na EU projekte“. Cilj seminara je bio usmjeren