Vijeće roditelja

 • Vijeće roditelja čine javno izabrani predstavnici odjeljenja- jedan roditelj iz svakog odjeljenja, ukupno 18. Formira se na prvoj konstituirajućoj sjednici na početku školske godine kada se bira i predsjednik Vijeća roditelja, te zamjenik predsednika Vijeća roditelja i zapisničar. 
 • Članovi vijeća roditelja:
  [table id=3 /]
 • Vijeće roditelja škole predstavlja, dakle, asocijaciju u kojoj su delegirani roditelji, predstavnici svih odjeljenja. Ono raspravlja i pomaže u rješavanju svih bitnih pitanja iz života i rada škole i svojim radom predstavlja najvažniju sponu roditelja i škole. Kroz svoje oblike rada i saradnju sa roditeljima pomaže u rješavanju odgojno-obrazovnih problema i to:
  • promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici;
  • prezentiranje stavova roditelja učenika Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani;
  • podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole;
  • obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresirane strane;
  • učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi;
  • razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice;
  • poboljšanje uvjeta rada škole;
  • druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.
 • Roditelji mogu za komunikaciju koristiti sandučić i zidni pano za roditelje, koji se nalaze kod ulaza u školu.