Seminar za apliciranje na EU projekte

U mjesecu januarau, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo održan je trodnevni seminar za nastavnike pod nazivom „Sticanje kompetencija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje i apliciranje na EU projekte“. Cilj seminara je bio usmjeren ka pripremi i edukaciji nastavnika nekoliko osnovnih škola, koji će uz konsultansko vodstvo stručnjaka, pripremati projekte koji će u budućnosti realizirati škole u Kantonu Sarajevo.
Edukaciji je prisustvovalo 30 nastavnika, a predavač i voditelj bio je Igor Razbornik, međunarodni ekspert za pisanje i apliciranje na EU projekte sa dugogodišnjim iskustvom i radom u programu Erasmus+, iz Republike Slovenije.
Certifikate za uspješno završen seminar sticanja kompetencija za uspješno pisanje i apliciranje na EU projekte dobile su učiteljica Branka Kukić i nastavnice Nina Pajić i Nina Mrvoljak. Na ovaj način, naša škola će biti dio pozitivnih promjena radeći na apliciranju za EU projekte s ciljem razvoja obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo.