Posjeta poljoprivrednom dobru Butmir

Caritas Švicarske od 2003. godine provodi različite aktivnosti s ciljem osiguravanja osnovnih prihoda i kreiranja radnih mjesta u sektoru poljoprivrede u ruralnim i urbanim područjima Bosne i Hercegovine. Da bi shvatili važnost lokalne i svježe uzgojene hrane, ciljana grupa djece će se susresti sa teoretskim i praktičnim obrazovanjem o ishrani. Uz angažman stručnjaka iz oblasti nutricionizma provešće se edukacija o ishrani kako bi se stvorile mogućnosti za usvajanje zdravih navika djece da donose zdraviji izbor pri odabiru hrane. Krajnji cilj je stvaranje mehanizama za podizanje svijesti kao pokretača zdravog življenja i bolje razumijevanje važnosti poljoprivrede kao moguće opcije za izbor profesije.
Projektna aktivnost „Osnaživanje i angažman mladih“ je unutar projekta „Stvaranje prihoda i radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru BiH – IGAS“. Naša škola je prethodne sedmice potpisala ugovor sa Švicarskim Caritasom. U okviru ovog projekta uključeno je 23 učenika iz V, VI i VII razreda. Prva aktivnost je već realizirana, a to je bila posjeta poljoprivrednom dobru Butmir.

Više fotografija možete pogledati na našoj fejsbuk stranici:
https://www.facebook.com/JU-OŠ-Džemaludin-Čaušević/