Posjeta Bijambarama i Sokolini

Grupa učenika naše škole, zajedno sa nastavnikom Salkom Trnkom, posjetili su Bijambare koje su proglašene zaštićenim područjem, kao i Sokolinu. Povod je bio godišnjica prvog korpusa i odbrane Sarajeva. Posjetili su i spomenik stradalim stanovnicima Ahatovića.

Više fotografija možete pogledati na našoj fejsbuk stranici:
https://www.facebook.com/JU-OŠ-Džemaludin-Čaušević/