Podjela uvjerenja na kraju I polugodišta

Kids Running.png

Podjela uvjerenja o završenom prvom polugodištu školske 2018/19. godine je planirana za petak, 18.1.2019. u terminima datim u tabeli ispod.
Takođe, učenici devetih razreda imali su pripremnu nastavu  za eksternu maturu iz predmeta Matematika u periodu od 10.01. do 16.01.2019. godine u terminu 9:30h – 11:00h.

 • ODJELJENJEDATUMVRIJEME
  I-1petak,18.1.2019.10:00h
  I-2petak,18.1.2019.10:00h
  II-1petak,18.1.2019.10:00h
  II-2petak,18.1.2019.10:00h
  III-1petak,18.1.2019.10:30h
  III-2petak,18.1.2019.10:30h
  IV - 1petak,18.1.2019.10:30h
  IV - 2petak,18.1.2019.10:30h
  V - 1petak,18.1.2019.11:00h
  V - 2petak,18.1.2019.10:00h
  VI - 1petak,18.1.2019.10:00h
  VI - 2petak,18.1.2019.12:00h
  VII - 1petak,18.1.2019.10:00h
  VII - 2petak,18.1.2019.12:00h
  VIII - 1petak,18.1.2019.11:00h
  VIII - 2petak,18.1.2019.10:00h
  IX - 1petak,18.1.2019.12:00h
  IX - 2petak,18.1.2019.12:00h