Office365 platforma za našu školu

Tokom januara mjeseca održana je edukacija za Microsoft office 365 platformu za nekoliko uposlenika naše škole. Microsoft Office 365 za obrazovanje predstavlja kolekciju usluga koja omogućava sarađivanje i dijeljenje školskih zadataka putem interneta između nastavnika i učenika. Ova platforma obezbjeđuje poznate alate kako bi učenici i nastavnici što bolje komunicirali i postizali više. Office 365 ne samo da pomaže u boljem organiziranju, učenju i saradnji, njegovim korištenjem stiču se znanja i vještine koje su izuzetno tražene kod poslodavaca i koje će im koristiti na budućim poslovima.
Obuku za uposlenike držao je Adin Begić Microsoft Innivative Educator Expert (MIEE). Certifikate su dobili pedagogica Emina Valjevčić, učiteljice Aida Šabić, Branka Kukić, Amela Voloder, Muamera Lindov i nastavnici Emir Redžić, Mira Bošnjak, Melika Nezirovac i Nina Mrvoljak, koja je i administrator ove onlajn platforme.