Micro:bit klub u našoj školi

Micro:bit je novi džepni kompjuter koji svakome omogućava kodiranje, uređivanje i povezivanje raznih uređaja na zabavan i interaktivan način. U aprilu mjesecu, u našoj školi, osnovan je Micro:bit klub koji broji 13 učenika od IV do IX razreda. Prve aktivnosti su bile upoznavanje sa micro:bit uređajem i vježbanje njegovog korištenja kroz razne primjere. Također, učenicima su podjeljeni džepni računari kako bi mogli programirati i kod kuće. Zatim je odabrana ekipa za izradu školskog projekta koji su sami osmislili – ‘’RoboTalk”, robot koji na komandu preko micro:bit-a otvara i zatvara usta. Kako je izgledala realizacija projekta “RoboTalk ” možete pogledati na slikama i videu.

https://drive.google.com/open…

Micro:bit je dio ambicioznog obrazovnog programa “Škole za 21.vijek” kojeg je osmislio i provodi British Council u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Učenici rade sa micro:bit uređajima (džepni računari) koji će im pomoći da nauče nove digitalne vještine i vještine programiranja na zabavan, interaktivan i inovativan način. Pored praktične vještine kodiranja i usavršavanja vještina kroz povezivanje različitih uređaja, djeca će razviti vještine kritičkog razmišljanja i rješavanja problema. Ispred naše škole obuku su prošle nastavnice Nina Pajić i Nina Mrvoljak, te učiteljice Hrga Gabrijela i Aida Šabić.

Dodatne slike (Galerija)