Monthly Archives: November 2018

Save the Children – završna konferencija

Dana 27.-28.11.2018. godine održana je završna konferencija projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome“ u organizaciji Save the Children. Ovaj projekat se provodi od 2016. godine u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Cilj projekta je da se spriječi odustajanje djece od obaveznog

Radionica produženog boravka

Dana 23.11.2018. godine u plavoj sali naše škole održana je radionica povodom Dana državnosti za djecu korisnike produženog boravka i njihove roditelje. Učiteljice Edisa Rogo-Musić i Dženana Delić su pripremile zadatke za četiri grupe u okviru kojih su djeca i roditelji kreativno predstavljali

Dan državnosti BiH

U povodu Dana državnosti učenici naše škole pripremili su bogat kulturno- zabavni program. Na priredbi su uzele učešće školske sekcije: hor, recitatorska, dramska te ritmičke sekcije viših i nižih razreda. Program su uveličali učenici, roditelji, nastavnici i mnogobrojni prijatelji škole. Na priredbi su dodijeljene